Odwodnienia

Drenaże i odwodnienia

Wysoki poziom wód gruntowych, do tego gliniasta gleba oraz niejednorodny grunt, często mogą sprowadzać na nas kłopoty:

Oferujemy

Gwarantujemy

Żeby uniknąć takich problemów, warto już dziś pomyśleć o opaskowym drenażu domu i wykonać odwodnienie liniowe.

Galeria

Przykładowe zdjęcia z realizacji prac związanych z drenażem